Изложба на 42 табла, която представя 23 от най-впечатляващите сакрални обекти на тракийската и римската култура по българските земи, в които е документирано използването на цинобър....

Насладете се на частната колекция с творби на френския импресионист, живописец, график и скулптор Едгар Дега, носеща името „Импресионизъм: Унищожителна истина“....